Identyfikacja wizualna wystawy PWK Konkurencyjna Polska:

- opracowanie motywu graficznego
- stworzenie layout`u materiałów promocyjnych (drukowanych i internetowych)
- przygotowanie projektów grafik na potrzeby mediów społecznościowych
- przygotowanie projektów reklam prasowych
- przygotowanie projektów na wielki format (banery, citylighty)
- katalog, tom I+II, projekt + DTP
- przygotowanie plansz do wystaw towarzyszących wydarzeniu
wystawa 25 lat wolnej Polski w obiektywie fotoreporterów Gazety Wyborczej 
wystawa Od PWK 1929 do MTP 2014 
wystawa Polska w latach 1989-2014 w ujęciu statystycznym GUS
prezentacja poszczególnych województw
wystawa Sukces dobrze zaprojektowany

Klient: Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2014

You may also like

Back to Top