Victory in the VISIBLE MUSEUM competition

Wygraliśmy konkurs Muzeum Widzialne organizowany przez

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

w kategorii IDENTYFIKACJA WYSTAW CZASOWYCH