Zwycięstwo w konkursie MUZEUM WIDZIALNE

Wygraliśmy konkurs Muzeum Widzialne organizowany przez

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

w kategorii IDENTYFIKACJA WYSTAW CZASOWYCH