Sybilla 2011

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Gala XXXII Konkursu o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2011
Identyfikacja wizualna
http://www.nimoz.pl/pl/galerie/gala-sybilli-18-maja-2012