Projekt katalogu wydawnictw NINA

the National Audiovisual Institute

Projekt layoutu oraz przygotowanie do druku folderu w trzech wersjach językowych
www.nina.gov.pl