Projekt katalogu wydawnictw NINA

Narodowy Instytut Audiowizualny

Projekt layoutu oraz przygotowanie do druku folderu w trzech wersjach językowych
www.nina.gov.pl