Nostalgia Festival 2009

Fundacja Malta

Identyfikacja wizualna i oprawa świetlna
www.nostalgiafestival.pl

fot. Wojtek Barzewski

fot. Wojtek Barzewski