60-lecie MUZEALNICTWA

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Identyfikacja wizualna Gali z okazji 60 lecia rocznika Muzealnictwo

http://www.nimoz.pl/pl/galerie/60-lecie-muzealnictwa